Het Noorderlicht

Het Noorderlicht is het brandweerinformatie magazine voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In het magazine wordt aandacht besteed aan (nieuwe) brandweerkazernes, jubilarissen, bijzondere feiten en worden personen in het zonnetje gezet door hier speciale aandacht aan te besteden. 

Het Noorderlicht verschijnt 4 keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december en wordt verspreid onder brandweerlieden, brandweerkazernes, overheden en brandweer gerelateerde organisaties.